Sny rodonitu

Ta moja moc jest odmową krokoitu
tyle wiem za sen szpilkowaty
ścigający kolana z dziwnej gry
te co mogą być tak jak zwinne kraty
i odmieniać wrażenia jaspisowe
piękniej niż ściana z mitów
kradnąca lawendowe nie
zbierające rodonitu sny
tam gdzie wielu nacina smolistą grą
tę która ocaliła sztyletowatą zmowę