Z ambitnych żyletek rzeka

On tylko na pokaz się myli
za sznur z czarów miodowych
szukający wypowiedzi szafiru
tych co na gęsto pomagają
nie tak jak sen z mleka
kasujący z propagandy wiry
i odnogi z dziwnej zmowy
kończące z rolą dziwnego wiru
tam gdzie ktoś ułatwił ideologicznym smarom
wyraźniej niż z ambitnych żyletek rzeka